Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

July 07 2017

ikaris
1275 6ef8
ikaris
Reposted from1985 1985 viaannaa annaa

July 03 2017

6175 01a0 500

incendavery:

like hell im gonna be alone with my thoughts

(patreon)

July 01 2017

3829 d56c

serious:

babe

Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 28 2017

ikaris
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viacomiendolirica comiendolirica

June 26 2017

ikaris
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi viacomiendolirica comiendolirica
Trust god
Reposted fromweheartit weheartit viacomiendolirica comiendolirica

June 25 2017

ikaris
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatantalum tantalum
ikaris
0125 1bc7 500

June 24 2017

ikaris
2994 286d 500
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
ikaris
3114 eee6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2017

ikaris
1653 cd13 500
Reposted fromopuszek opuszek
ikaris
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch

June 18 2017

ikaris
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatantalum tantalum
ikaris
Reposted fromheima heima viatantalum tantalum

June 17 2017

ikaris
1268 abac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

June 14 2017

ikaris
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso

June 13 2017

ikaris

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakrainakredek krainakredek
ikaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl