Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

ikaris
3008 c50d 500
Reposted fromnazarena nazarena viailovegreen ilovegreen
ikaris
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaannaa annaa
8951 9dbd 500
George Orwell, 1984

June 02 2017

ikaris
7829 1353
Reposted fromkrzysk krzysk
ikaris
Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted byadmiracja admiracja
ikaris
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viakrainakredek krainakredek

May 30 2017

ikaris
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
ikaris
1773 f554

May 26 2017

ikaris
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi. Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viathauturien thauturien
ikaris
ikaris
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viailovegreen ilovegreen
ikaris
Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen
ikaris
ikaris
„Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.”
~ Freiya Asgard (fot. Just Photos)
Reposted fromaneth aneth

May 24 2017

ikaris
0782 a5e4
Reposted fromiamstrong iamstrong viatantalum tantalum

May 22 2017

ikaris

May 18 2017

ikaris
Ja mam czas wieczorem, zajmę się tym.

A nie, czekaj. Jednak pętla Interlude; 22 na Spotify, 40 minut patrzenia na pęknięcie tynku w prawym rogu na suficie tak z tyłu po lewej od okna, trzy tony gruzu na ramionach i szaro.
— przespałam burze, jak mogłam to zrobić, pierwsza majowa burza a mi nawet nic sie nie śniło
Reposted fromrawwwr rawwwr viaK8 K8

May 16 2017

ikaris
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viaanorexianervosa anorexianervosa

May 15 2017

ikaris
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"

May 13 2017

7301 14e9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatantalum tantalum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl