Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

ikaris

May 18 2017

ikaris
Ja mam czas wieczorem, zajmę się tym.

A nie, czekaj. Jednak pętla Interlude; 22 na Spotify, 40 minut patrzenia na pęknięcie tynku w prawym rogu na suficie tak z tyłu po lewej od okna, trzy tony gruzu na ramionach i szaro.
— przespałam burze, jak mogłam to zrobić, pierwsza majowa burza a mi nawet nic sie nie śniło
Reposted fromrawwwr rawwwr viaK8 K8

May 16 2017

ikaris
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viaanorexianervosa anorexianervosa

May 15 2017

ikaris
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"

May 13 2017

7301 14e9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatantalum tantalum

May 12 2017

ikaris

May 10 2017

5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viacomiendolirica comiendolirica
8856 edf0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
8742 cd69 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaanorexianervosa anorexianervosa

May 06 2017

ikaris
3464 fd7e
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viamehhh mehhh
ikaris
Reposted byilovegreeneagle-snow
6949 0573
scratch the probably
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 04 2017

ikaris
9158 1052 500
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch

May 03 2017

ikaris
5286 4a22 500
Reposted fromPoranny Poranny viacygi-chan cygi-chan
ikaris
2451 d4de 500
ikaris

May 01 2017

6856 e9bc
Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 27 2017

ikaris
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

April 20 2017

ikaris
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viakrainakredek krainakredek

April 19 2017

9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viazoozia zoozia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl