Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

ikaris
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatantalum tantalum
ikaris
0125 1bc7 500

June 24 2017

ikaris
2994 286d 500
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
ikaris
3114 eee6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2017

ikaris
1653 cd13 500
Reposted fromopuszek opuszek
ikaris
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch

June 18 2017

ikaris
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatantalum tantalum
ikaris
Reposted fromheima heima viatantalum tantalum

June 17 2017

ikaris
1268 abac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

June 14 2017

ikaris
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso

June 13 2017

ikaris

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakrainakredek krainakredek
ikaris
7504 ccdd
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3916 d1d0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ikaris
8398 3d55
Reposted fromtoskalatte toskalatte viathauturien thauturien
ikaris
7093 cbe2

June 12 2017

ikaris
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viathauturien thauturien

June 10 2017

ikaris
4046 80e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl